Twee weken geleden schreef ik een blog over ritalin, een medicijn dat onder andere wordt gebruikt door mensen met ADHD. Ritalin verzwakt de symptomen van ADHD. Naar schatting heeft 2 tot 6 procent van de Nederlandse jeugd ADHD. Van deze 2 tot 6 procent is het grootste deel jongen.Veel mensen hebben wel een idee wat ADHD is, of kennen iemand die ADHD heeft. Er wordt vrij snel over een druk kind (gekscherend) geroepen: ‘o die heeft zeker ADHD’, dit is echter lang niet altijd het geval. Maar wanneer heeft een kind dan wel ADHD? De hoogste tijd om daar deze week wat meer aandacht aan te besteden!

ADHD is een afkorting voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. ADHD wordt ook wel ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ genoemd. In de DSM-5 (het diagnostisch- en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen) valt ADHD onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Naar schatting heeft 2 tot 6 procent van de Nederlandse jeugd ADHD. ADHD komt ongeveer twee tot vier keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Dit komt onder andere doordat ADHD minder snel wordt ontdekt bij meisjes. In dit geval spreek je dan ook wel van ‘onderdiagnostiek’. Onder volwassenen blijkt ADHD bij mannen en vrouwen juist weer even vaak voor te komen.

ADHD wordt vaak gezien als een stoornis die enkel bij kinderen voorkomt, dit is echter niet het geval. Vaak blijven de klachten van ADHD aanhouden bij volwassenen. Van alle kinderen met ADHD heeft tweederde op hier nog steeds last van op het moment dat zij volwassen zijn. Ongeveer de helft van deze volwassenen heeft nog wel last van ADHD, maar heeft er manieren voor gevonden om ermee om te gaan. De andere helft van deze volwassenen heeft er wel nog steeds veel last van.

De belangrijkste symptomen van ADHD zijn hyperactiviteit, aandachtstekort en impulsiviteit.Er wordt nog weleens gezegd: “O dat drukke kind heeft vast ADHD”. Ook al heeft een kind symptomen van ADHD, wil dit nog niet zeggen dat hij/zij ook daadwerkelijk ADHD heeft. Er kunnen vele redenen zijn waarom een kind deze symptomen laat zien. Er kan sprake zijn van angst of er heeft een gebeurtenis zich voorgedaan waardoor het kind onrustig is. Het is goed om hier bij stil te staan voordat je een kind een stempel opdrukt van ADHD. 

Maar wanneer heeft een kind dan wel ADHD? Hier wordt een kind uitgebreid op getest en dit is natuurlijk niet zelf, als ouder of leerkracht, te bepalen. Ondanks dat je het zelf niet vast kan stellen zou je wel alert kunnen zijn op de volgende punten:

Het kind

 • Heeft moeite om de aandacht bij een taakje of spel te houden.
 • Heeft moeite om de aandacht te houden bij details en maakt slordige foutjes.
 • Heeft moeite met luisteren naar wat er gezegd wordt.
 • Vindt het lastig om aanwijzingen en/of opdrachten op te volgen.
 • Maakt taken niet af.
 • Heeft moeite met taken organiseren en/of overzien.
 • Vermijdt taken waar langerdurende mentale inspanning bij nodig is, zoals het (voor)lezen van een boek of het maken van een puzzel.
 • Is snel afgeleid door de omgeving.
 • Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.
 • Is constant aan het friemelen of frunniken.
 • Staat op van de stoel in situaties waarbij verwacht wordt dat hij/zij blijft zitten.
 • Rent rond of klimt in situaties waar dit niet de bedoeling is.
 • Heeft moeite met het uitvoeren van rustige activiteiten.
 • Flapt antwoorden eruit voordat de vraag gesteld is.
 • Heeft moeite met het wachten op zijn/haar beurt.

Maar hoe ontstaat ADHD dan? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ADHD ontstaat door een combinatie van verschillende factoren. Erfelijkheid, de ontwikkeling van de hersenen en de sociale omgeving spelen een rol in het ontstaan van ADHD. Gezien de sociale omgeving ook een rol speelt in het ontstaan van ADHD is het fijn om te weten wat je als omgeving kan doen. Zo zou je een duidelijke structuur kunnen aanbieden aan het kind. Dan weet je kind waar hij/zij aan toe is. Daarbij is het belangrijk om als ouder of als leerkracht goed naar het kind te kijken. Zo ontdek je eerder of je kind wellicht ADHD heeft. Als je kind lang met ADHD rondloopt zonder dat de omgeving dit weet, is de kans groot dat je kind bijvoorbeeld overvraagt wordt of dat het kind dingen worden kwalijk genomen terwijl hier normaal meer begrip voor zou zijn.

Behalve het bieden van structuur zijn er ook nog andere manieren om een kind met ADHD te helpen. Zo kan je je kind Methylfenidaat aanbieden, medicatie die de symptomen van ADHD afzwakken. Een bekend voorbeeld van Methylfenidaat is Ritalin. Er heeft zich een aanzienlijke stijging voorgedaan in het voorschrijven van ADHD medicatie. Het aantal recepten voor ADHD medicatie voor jeugdigen (4-18 jaar) is in een periode van tien jaar (2003-2013) verviervoudigd (Gezondheidsraad, 2014). 

Niet iedereen is fan van het gebruik van medicatie tegen de symptomen van ADHD. Buiten het gebruik van medicatie zijn er ook nog andere manieren om de symptomen af te zwakken.een diagnostisch onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD Zo wordt er diagnostisch onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op ADHD, het zogehete PVG-onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan je het RED-dieet volgen. Het RED-dieet is een 5-weken durend fewfoods-dieet dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit dieet wordt op maat gemaakt voor elk kind en zal dus per kind verschillend zijn. Elk kind kan namelijk weer op andere voeding reageren. 

Er zijn dus best een aantal dingen die je kan doen om je kind te helpen bij het omgaan met ADHD, maar wil je er graag nog meer over weten? Dan kan je me altijd een mailtje sturen naar opvoeding@lauteropmaat.nl of bel even naar 0644211781!

Groetjes Charlotte

Charlotte Jansen

bronnen:

afbeelding:
Meer weten over Lauter?