Vorig schooljaar is de rekentoets op middelbare scholen ingevoerd. Dit omdat de meeste leerlingen na de basisschool prima konden rekenen, maar deze vaardigheden door het gebruik van de rekenmachine op de middelbare school weer allemaal kwijt raakten. Over de rekentoets zijn nog steeds veel vragen….Is de rekentoets verplicht? Wat moet je allemaal kennen voor de rekentoets? Mag je een rekenmachine gebruiken? Op deze, en nog veel meer andere vragen, probeer ik je in deze blog antwoord te geven.  

Is de rekentoets verplicht?

De rekentoets is verplicht voor alle leerlingen van het vmbo, de havo en het vwo. Alleen op het vwo telt de uitslag mee voor het examen. Leerlingen op het vwo moeten minstens een 5 halen voor de rekentoets. Mochten ze voor de rekentoets een 5 halen, moeten ze voor de andere kernvakken minstens een 6 halen. Rekenen hoort namelijk nu bij de kernvakken en er mag maar voor 1 kernvak een 5 worden gehaald. Op de havo en het vmbo telt de rekentoets nog niet mee en hoef je hier geen voldoende voor te halen. Wel is de rekentoets verplicht en wordt het eindcijfer benoemd op de cijferlijst.

Wat is het verschil tussen 2F en 3F?

Er zijn op dit moment 2 verschillende rekentoetsen. De 2F en de 3F toets. 2F is voor leerlingen van het vmbo en 3F voor havo en vwo. De basis is grotendeels hetzelfde, maar bij de 3F-toetsen zijn de sommen een stuk complexer. Er wordt meer verwacht van de leerling en er zijn meer tussenstappen nodig om sommen op te lossen.  Hier zie je bijvoorbeeld het verschil tussen een 2F en een 3F som:

fullsizerender-10

Wat moet je allemaal kennen en kunnen?

Om je voor te bereiden voor de rekentoets is het belangrijk om te weten wat je precies allemaal moet kennen en kunnen. Als het goed is wordt dit op de middelbare school in speciale rekenlessen behandeld. Helaas gebeurt dit niet op elke school. Het is namelijk aan de school zelf hoe ze dit inplannen. In de toets ligt de focus op de onderdelen getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Hier een kort en duidelijk overzicht van wat je moet kunnen per domein:

Getallen

 • Optellen & aftrekken
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Breuken (plus,min,keer & gedeeld door)
 • Toegepast rekenen (schatten,afronden & rekenmachine gebruiken)
 • Rekenen met kommagetallen

Verhoudingen

 • Rekenen met verhoudingen
 • Gebruik van een verhoudingstabel
 • Procenten berekenen
 • Procentuele afname en toename berekenen

Meten & Meetkunde

 • Rijtje meten (mm,cm,dm.. etc)
 • Omtrek berekenen
 • Oppervlakte berekenen
 • Inhoud berekenen
 • Schaal berekenen
 • Kaart lezen

Verbanden

 • Rekenen met tabellen
 • Diagrammen en grafieken aflezen
 • Formules gebruiken

Welke hulpmiddelen mag je gebruiken?

Voor een groot gedeelte van de rekentoets mag je een rekenmachine gebruiken. De rekentoets maak je digitaal en de rekenmachine zit ingebouwd in het programma. Daarnaast mag je kladpapier gebruiken om sommen uit te rekenen.

Hoe vaak mag je de rekentoets herkansen?

De rekentoets wordt in het voorlaatste en laatste leerjaar aangeboden. Je mag de toets 4 keer maken en het hoogste cijfer dat je haalt telt mee voor je lijst. Wil je de toets maar 1x maken? Ook geen probleem, dan staat gewoon dat cijfer op je cijferlijst.

Hoe kun je oefenen voor de rekentoets?

Het is de bedoeling dat je op school wordt klaargestoomd voor de rekentoets, maar het kan zijn dat dit voor jou of jouw kind niet voldoende is. Er zijn diverse opties om zelf te oefenen voor de rekentoets. Allereerst staan er heel veel voorbeeldtoetsen online. Die vindt je onder andere hier.

Verder kun je gebruik maken van de methode Startrekenen. Dit zijn grote oefenboeken met heel veel oefeningen om per onderdeel te oefenen. Deze methode gebruik ik zelf ook tijdens mijn lessen. Daarmee komen we gelijk op de laatste optie. Je kunt natuurlijk ook een rekencursus of rekenbijlessen volgen bij iemand die daar verstand van heeft. Bij Lauter verzorgen wij bij genoeg animo rekencurssen op 2F en 3F niveau en daarnaast geven wij ook individuele rekenbijlessen. Meer informatie hierover kun je vinden op onze website.

Groetjes,

Laura

laura de ruiter

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat

Bronnen:
Startrekenen 2F en 3F, Uitgeverij Deviant
SteunpuntVO
Rijksoverheid