Normaal gesproken is angst een gezonde reactie op een dreigend gevaar. Sommige kinderen zijn echter bang terwijl er geen gevaar dreigt. Ze zijn dan geneigd om dagelijkse normale situaties te vermijden die ze in verband brengen met angst. Zodra de angst hun leven gaat bepalen spreken we van een angststoornis. Een angststoornis met betrekking tot bepaalde dingen, dieren of situaties wordt een fobie genoemd. Angststoornissen kunnen zich uiten in lichamelijke klachten als buikpijn, hoofdpijn of trillen. Ook op cognitief gebied kunnen er klachten ontstaan zoals vervelende gedachten of veel piekeren. Angst kan verschillende reacties oproepen zoals verstijving, bevriezing, huilen, opstandigheid en vermijding van angstige situaties. In deze blog lees je alles over verschillende angsten.

Er zijn veel verschillende soorten angst. Ik beschrijf in deze blog de belangrijkste soorten angst bij kinderen en jongeren.

Seperatieangst
Het is een angst die al vroeg zichtbaar is. Het is een redelijk bekend beeld: het kind dat huilt zodra de ouder weggaat en het kind achterlaat bij de oppas of het kinderdagverblijf. Dit is een angst die passend is bij het jonge kind. De angst komt en gaat in verschillende leeftijdsfasen. Kinderen met een seperatieangst zijn bang dat de ouder niet meer terugkomt en daarmee de ouder dus kwijt te raken. Vaak hebben de kinderen last van heimwee bijvoorbeeld tijdens een logeerpartijtje of een schoolkamp. Oudere kinderen met seperatieangst maken zich vaak zorgen over de veiligheid en gezondheid van hun ouders. Ze maken zich zorgen over het verliezen van hun ouders. Seperatieangst kan zich op een vrij  onschuldige manier uiten, bijvoorbeeld het niet willen logeren bij een vriendje of vriendinnetje, maar kan zich ook op een ernstigere manier uiten. Zodra het kind niet meer een normaal leven kan leiden omdat de seperatieangst de overhand heeft, spreek je van een seperatieangststoornis.  Kinderen met een seperatieangststoornis doen er alles aan om niet gescheiden te worden van hun ouders. Zo kan het kind niet van huis weg willen gaan, dus niet meer naar school, niet naar een oppas en alleen thuis bij ouders willen spelen met een vriendje of vriendinnetje.

Sociale angst
Kinderen met een sociale angst, ook wel een sociale fobie genoemd, hebben angst voor sociale situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan in de klas zitten, een spreekbeurt houden voor een volle klas, naar een feestje gaan of met andere kinderen afspreken. Ze zijn bang dat ze tekort schieten in sociale situaties, ze zijn erg onzeker in deze situaties. Deze angst kan zich uiten in zweten, trillingen, hartkloppingen, blozen, diarree en een paniekaanval.

Faalangst
Dit is angst die bij het kind ontstaat zodra er iets van het kind wordt verwacht. Je hebt drie verschillende soorten faalangst: motorische faalangst, sociale faalangst en cognitieve faalangst. Cognitieve faalangst is de faalangst die men het beste kent. Bij cognitieve faalangst is het kind bang dat hij of zij niet slim genoeg is om het huiswerk of een proefwerk te maken. Bij sociale faalangst is het kind bang om bijvoorbeeld prestaties te leveren binnen een groep kinderen. Wanneer het kind bang is om het lichaam te gebruiken spreek je van motorische faalangst.

Gegeneraliseerde angst
Kinderen met gegeneraliseerde angst zijn bezorgd over van alles en nog wat en ervaren een buitengewone angst. Kinderen met gegeneraliseerde angst piekeren overmatig zonder dat hiervoor een aanleiding voor lijkt te zijn. Ze maken zich zorgen over schoolprestaties, een mogelijke scheiding van ouders, mogelijk overlijden van iemand uit hun omgeving, over huiswerk, vrienden, ziektes of over wat er allemaal gebeurt in de wereld. De angstige gedachten kunnen de kinderen vaak niet zelf stoppen en vragen dan ook veel hulp van hun ouders of opvoeders bij het wegnemen van de angst.

Paniekstoornis
Bij een paniekstoornis heeft het kind regelmatig paniekaanvallen zonder dat hier een duidelijke aanwijsbare oorzaak van is. Tijdens deze paniek krijgt het kind bijvoorbeeld een verhoogde hartslag, wordt het kind duizelig, gaat zweten, kan flauwvallen, wordt misselijk en krijgt soms angst om dood te gaan. Omdat zo’n paniekaanval zo naar is ontstaat er ook een angst om weer zo’n paniekaanval te krijgen. Hierdoor gaat agorafobie, ook wel pleinvrees genoemd, vaak gepaard met een paniekstoornis.

Specifieke fobie
Een fobie is een angststoornis met betrekking tot bepaalde dingen, dieren of situaties. Iemand met een fobie probeert zoveel mogelijke de prikkel die de angst veroorzaakt uit de weg te gaan. Voorbeelden van specifieke fobieën zijn: angst voor dieren, angst voor natuurverschijnselen zoals onweer of overstromingen, angst voor injecties of verwondingen, angst voor bloed, angst voor specifieke situaties.

Iedereen heeft angsten en dit is ook gezond. Het wordt echter vervelend als de angsten je leven dusdanig beïnvloeden dat je je leven er anders door moet inrichten en dat je dingen moet laten vanwege die angsten. Als je kind deze angsten heeft is het belangrijk om naar je kind te luisteren en om je kind te ontvangen in de angsten. Merk je dat de angsten van je kind zijn of haar leven beïnvloeden dan is het raadzaam om hulp in te schakelen. Ga bijvoorbeeld naar de huisarts met je kind, die kan jullie zonodig doorverwijzen naar iemand die je kind kan helpen.

Heb je nog meer vragen over angsten bij je kind of heb je andere vragen omtrent de opvoeding? Ik help je graag verder! Bel naar 0644211781 of mail naar opvoeding@lauteropmaat.nl

Groetjes ,

Charlotte

Charlotte Jansen

Bron:

http://www.kenniscentrum-kjp.nl

 

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat