De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoon enorm toegenomen. Er gaat bijna geen etentje voorbij zonder dat de telefoon tevoorschijn wordt gehaald. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de ouders tijdens het eten zijn afgeleid door hun mobieltjes. Doordat ouders afgeleid zijn door hun mobiel betekent het ook dat ze minder (gemeende) aandacht hebben voor hun kind. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor je kind?

Opvoeden betekent niet alleen dat je je kind te eten geeft of naar bed brengt, het is ook belangrijk dat je (gemeende) aandacht hebt voor je kind. Baby’s hebben aandacht zelfs nodig om te kunnen overleven. Onderzoek wijst uit dat kinderen schade oplopen op emotioneel en sociaal vlak zodra de moeder niet meer om het kind geeft. Een andere studie wijst uit dat als een moeder communiceert met een hoge mate van aandacht, gevoeligheid en respons met haar kind, dat het kind hoog scoort op het sociale vlak. Een moeder die communiceert met een lage mate van aandacht, gevoeligheid en respons met haar kind, heeft een hogere kans op een kind dat sociaal veel minder sterk is. Onderstaande link is een link naar een filmpje waar je een moeder ziet reageren op haar kind. Eerst reageert ze met aandacht, gevoeligheid en respons, daarna toont zij een strak gezicht naar haar kind zonder gevoeligheid, aandacht en respons. In het filmpje zie je de reactie van haar kind:

Het is niet heel gek dat de kinderen van moeders die hen weinig aandacht geven ook meer moeite hebben op het sociale vlak. Vanaf de geboorte spiegelen baby’s zich al aan hun ouders. Ze kijken de ouders in de ogen hopend op een reactie. Een respons resulteert in verbindingen tussen de hersencellen en neuronen. Deze verbindingen zorgen weer voor de expressies bij het kind. Door als ouder dus goed op je kind te reageren leert je kind hoe hij/zij kan reageren op verschillende situaties. Dit helpt je kind om zich op sociaal vlak te ontwikkelen. Maar buiten dat dit goed is voor de sociale ontwikkeling voelt je kind zich met jouw (gemeende) aandacht gezien en voelt zich veilig bij jou. Dit is van groot belang voor de hechting van je kind. Zodra een kind onveilig gehecht is heeft dit ook veel gevolgen voor de ontwikkeling van je kind.

Door als ouder veel op je telefoon te zitten in het bijzijn van je kind zal de aandacht voor je kind afnemen. Hiermee zorg je ervoor dat je minder (gemeende) aandacht hebt voor je kind. Hierboven blijkt dat het gebrek aan (gemeende) aandacht gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van je kind. Buiten dat dit effect heeft op de ontwikkeling van je kind moeten we misschien ook nadenken over wat we onze kinderen meegeven; hoe gaan zij straks om met hun mobieltjes, de tablet of met hun televisie? American Academy of Pediatrics heeft onderzocht dat kinderen tegenwoordig gemiddeld zeven uur per dag in aanraking komen met tv’s, telefoons, computers en andere elektrische apparaten. Een te veel aan mediagebruik kan grote gevolgen hebben voor je kind, zoals bijvoorbeeld aandachtsproblemen, obesitas en slaapstoornissen. Sommige technologieen helpen je kind met leren, maar een te veel aan bepaalde technologieen kunnen dus ook een bedreiging vormen voor de ontwikkeling en vaardigheden van je kind.

Het wil uiteraard niet zeggen dat je nooit op je telefoon mag zitten op het moment dat je kind in de buurt is, maar het zou zo mooi zijn als we er in deze moderne tijd alert op zijn dat het contact via Facebook en Whatsapp niet het contact met je kind verpest. Je kind heeft oprechte aandacht en een goed voorbeeld nodig. Laat je kind zien dat communicatie niet enkel via een telefoon gaat en dat het niet nodig is om je telefoon om de 5 minuten te bekijken. Laat zien wat nog meer leuk is om te doen zonder telkens op je beeldscherm te hoeven kijken!

Wil je graag meer weten over het gebruik van je mobiele telefoon in de buurt van je kind? Of heb je behoefte aan tips? Mail dan naar opvoeding@lauteropmaat.nl of bel naar 0644211781.

Groetjes Charlotte

Charlotte Jansen

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat

Afbeelding:

www.jmouders.nl