Gemiddeld heeft 8 procent van de Nederlandse 7-11 jarigen dyslexie (CBS, 2016). Dyslexie is dus vrij bekend en iedereen kent wel iemand die dyslexie heeft. Wat niet iedereen weet is wat dyslexie eigenlijk precies inhoudt. Hoe herken je dyslexie bijvoorbeeld? Of vanaf welke leeftijd kan dyslexie eigenlijk gediagnosticeerd worden? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe kan je iemand met dyslexie het beste helpen? Deze blog gaat het je allemaal vertellen!

Wat houdt dyslexie in?

Het vooroordeel bestaat dat kinderen met dyslexie minder intelligent zouden zijn als kinderen zonder dyslexie. Dit is echter niet het geval. Kinderen met dyslexie zijn even intelligent als kinderen zonder dyslexie. Dyslexie kan voorkomen bij kinderen met een lage, gemiddelde én hoge intelligentie. De hersenen van mensen met dyslexie werken anders bij het koppelen van letters en klanken als bij mensen zonder dyslexie. Ook leerprocessen blijken anders te werken. Lezen wordt bijvoorbeeld geleerd met behulp van de rechter hersenhelft. Zodra het lezen automatisch gaat neemt de linker hersenhelft deze functie over. Bij mensen met dyslexie blijkt echter dat de hersenhelften taken van elkaar overnemen, over en weer. Hierdoor lopen leerprocessen anders. Op deze punten na werken de hersenen hetzelfde als de hersenen van iemand zonder dyslexie.

Het ontstaan van dyslexie
De meeste mensen die dyslexie hebben zijn hiermee geboren. Dyslexie kan ook ontstaan door een hersenbeschadiging, maar dit komt maar zelden voor. Bij ongeveer de helft van de mensen met dyslexie is dit erfelijk bepaald.

Het herkennen van dyslexie
Er wordt vaak al snel geroepen dat als een kind niet goed spelt of leest dat het waarschijnlijk dyslexie heeft. Dit is niet altijd het geval. Problemen met lezen, spellen en soms rekenen zijn vaak wel de eerste signalen van dyslexie. Deze lees- en spellingproblematiek herken je vaak aan verkeerd geschreven woorden, letters die omgedraaid worden of woorden die verkeerd worden gelezen. Ook zijn er vaak problemen met concentratie en tempo bij schriftelijke en mondelinge taken. Soms hebben mensen met dyslexie ook problemen met handelingen die losstaan van lezen, spellen, schrijven en hoofdrekenen. Zoals bijvoorbeeld met het richtingsgevoel, de fijne motoriek of logisch redeneren.

Het vaststellen en behandelen van dyslexie
Vanaf 7 jaar wordt de diagnostiek en behandeling van dyslexie vergoed dus we zien vaak dat vanaf deze leeftijd dyslexie wordt vastgesteld. Dyslexie is niet iets wat overgaat, maar je kan er wel mee om leren gaan. Een behandeling kan ervoor zorgen dat het niveau van het spellen en lezen omhoog gaat. Als ouder kan je je kind met dyslexie ook helpen door middel van de volgende punten:

  • Bied je kind steun, moedig je kind aan en heb zelf ook een positieve houding. De houding die je zelf hebt kan je kind overnemen
  • Help je kind regelmatig en met de volle aandacht
  • Ga in overleg met de leerkracht over wat je thuis zou kunnen doen om je kind te helpen
  • Lees regelmatig met je kind. Laat je kind zelf lezen, maar ook voorlezen is erg goed! Dit is erg goed voor verhaalbegrip en begrijpend luisteren. Het belangrijkste is om de sfeer niet gespannen te laten worden. Als een kind ontspannen kan lezen zonder dat er te veel druk op rust zal je kind ook meer durven.

Heb je behoefte aan meer tips of wil je graag meer informatie over dyslexie? Mail dan naar opvoeding@lauteropmaat.nl of bel naar 0644211781.

Groetjes Charlotte

Charlotte Jansen

Bronnen:
www.CBS.nl
www.rid.nl

Afbeelding: www.heitenmem.nl