Groep 8 van de basisschool heeft deze week weer de Cito-toets gemaakt. Voor veel kinderen een spannende tijd. Er zijn echter ook kinderen waarvoor deze tijd extreem spannend is. Zij zijn erg bang om te ‘falen’ en hebben dan ook faalangst. Van faalangst ervaren kinderen veel last, zowel mentaal als fysiek. Het zou dus heel fijn zijn als kinderen van deze faalangst af kunnen komen. In deze blog lees je wat faalangst precies is en hoe je je kind met faalangst kan helpen.

Er bestaan twee vormen van faalangst: de actieve faalangst en de passieve faalangst. Als een kind last heeft van de actieve faalangst dan zie je dat het kind heel hard werkt, het moeilijk vindt om afstand te nemen van het schoolwerk en niet voldoende aan onstspannen toekomt. Het kind is constant bezig met prestaties en denkt altijd dat het niet goed genoeg is. Als een kind last heeft van de passieve faalangst dan zie je juist dat een kind stopt met werken uit angst voor een teleurstellend resultaat.

Faalangstige kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld en hebben het gevoel dat ze niets weten en niets kunnen. Kinderen met faalangst hebben de neiging om succeservaringen buiten zichzelf te leggen. Als zij bijvoorbeeld een hoog cijfer halen voor een toets dan was de toets dus erg makkelijk. Als het faalangstige kind eens een slecht cijfer haalt dan wordt dat volledig naar henzelf getrokken. Deze gedachtegang versterkt het negatieve zelfbeeld.

Faalangstige kinderen zijn vaak ook erg perfectionistisch. Ze vragen veel van zichzelf en het is eigenlijk nooit goed genoeg. Kinderen met actieve faalangst vinden het vaak moeilijk om zichzelf te ontspannen omdat ze zich een ongeluk werken aan alle schooloodrachten en simpelweg geen tijd nemen om zich te ontspannen. Kinderen met passieve faalangst hebben ook vaak moeite om zichzelf te ontspannen. Het schoolwerk wordt vermeden uit angst voor teleurstellende resultaten, maar de stress voor deze teleurstellende resultaten zorgt er ook voor dat zij zich niet ontspannen.

Buiten de mentale klachten kan faalangst ook fysieke klachten veroorzaken. Zo kan een kind last krijgen van: hoofdpijn, darmklachten, maagklachten, zweten, hartkloppingen, slapeloosheid, hyperventileren en trillen. Deze fysieke klachten ontstaan door de hoge spanning waaronder het kind staat. Dit maakt het zó belangrijk om de faalangst bij je kind te herkennen en om je kind te helpen.

Een aantal manieren om je kind met faalangst te kunnen helpen:

  • Praat met je kind over faalangst: vertel je kind wat faalangst is, dat het niet de enige is met faalangst, hoe faalangst werkt: het zijn de eigen gedachten over presteren. Deze gedachten zijn vaak niet reëel. Bedenk tot slot samen met je kind reëele doelen.
  • Help je kind bij het benaderen van een toets. Help je kind ontspannen naar de toets toe.  Benadruk de positieve dingen aan je kind. Dit zorgt ervoor dat het zelfbeeld van je kind positiever wordt.
  • Geef je kind hulp bij het ontspannen. Maak afspraken over wanneer er aan school gewerkt wordt en wanneer het tijd is voor ontspanning. Je kind zal soms aangeven nog niet klaar te zijn met school. Dan kan je kind tijdens het leren of huiswerk maken soms hulp gebruiken: stel bepaalde doelen vast met je kind en kijk of deze behaald zijn voor dat moment. Dit maakt het een duidelijk meetbaar moment om de tijd te nemen om te ontspannen. Stimuleer je kind om de tijd te nemen voor hobby’s en sporten.
  • Laat zien dat fouten maken mag. Geef hierin het goede voorbeeld aan je kind.
  • Als je het gevoel hebt dat de faalangst niet afneemt of misschien zelfs toeneemt dan kan je samen met school kijken wat mogelijk is. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen die je kind kan volgen zodat de faalangst afneemt.

Heb je nog vragen over faalangst of heb je andere vragen omtrent de opvoeding? Bel dan naar 0644211781 of mail naar opvoeding@lauteropmaat.nl.

Groetjes Charlotte

Charlotte Jansen