Je puber krijgt vaak al vanaf de basisschool al huiswerk mee vanuit school. Op de basisschool zal het nog relatief weinig huiswerk zijn maar zodra je kind ouder wordt zal het alsmaar meer worden. Dit zorgt er voor dat het maken van huiswerk tot de dagelijkse routine behoort, tenminste dit is de bedoeling! Het huiswerk van je puber is vaak een top ingrediënt voor een ruzie in huis. Je wilt dat je kind goed zijn best doet en goede cijfers haalt. Je puber vindt deze ‘bemoeienis’ echter vaak overbodig. Dit levert vaak strijd op in huis. Waardoor ontstaat deze strijd nou precies? En hoe kan je deze strijd verminderen of misschien zelfs wel voorkomen? Lees het in deze blog!

Waarom levert het huiswerk van je puber nou zoveel strijd op in huis? Je puber gaat zich in deze leeftijdsfase steeds meer van je afzetten. Waar je voorheen wist wat je kind allemaal deed, zal je dit nu als ouder een stuk minder weten. Pubers krijgen een eigen leven en vinden de meest onschuldige vragen van jou als ouder al een bemoeienis. Je puber is sneller geïrriteerd als je iets vraagt, laat staan als het gaat over iets ‘stoms’ als huiswerk! Dit is voor jou als ouder een flinke uitdaging! Waar je voorheen nog vaak te horen kreeg hoe het op school ging van je kind of van de juf/meester, zal je het nu moeten doen met een kort antwoord van je puber en het tien-minutengesprek op school. Het tien-minutengesprek op school gaat dan ook nog vaak over de prestaties van je kind, haalt je kind wel voldoendes? maakt het zijn huiswerk? Logisch dus dat jij je dan ook gaat richten op het huiswerk en de cijfers van je kind. Jij wilt graag de controle houden over de prestaties van je kind terwijl je kind juist graag meer autonomie zou willen. Maar moet je er nou bovenop zitten bij je kind of moet je je kind nu een beetje loslaten?

Als je er erg bovenop zit bij je kind zal je merken dat dit snel veel strijd oplevert. Buiten dat jou dit veel energie kost vind je puber het ook niet fijn. Dit komt doordat je puber waarschijnlijk tien dingen kan bedenken die hij liever doet dan huiswerk maken én omdat je puber het gevoel krijgt dat je geen vertrouwen in hem of haar hebt. Je hebt het gevoel dat als je de controle loslaat er niets gebeurt. En je puber heeft dit misschien al eens bewezen.. maar toch heeft je puber jouw vertrouwen nodig. In deze leeftijdsfase is hij zijn autonomie aan het ontwikkelen en wil hierin niet belemmerd worden.

Als je de controle loslaat en het bij je kind legt zal je dit waarschijnlijk doen zodat hij leert omgaan met verantwoordelijkheden en met eventuele tegenslagen. Je hoopt dat je puber hierdoor zelfstandig wordt. Of je kiest er voor om los te laten omdat het niet hielp om er zo bovenop te zitten. Het helemaal loslaten zal echter ook niet altijd goed helpen.. het is dus de kunst een goede balans te vinden tussen beiden! Onderstaande tips zouden wellicht uitkomst kunnen bieden en zorgen voor een betere sfeer in huis!

  • Neem als ouder een positieve houding aan. Soms is het huiswerk misschien veel en vind je dat er onzinnige opdrachten bij zitten. Je mag je kind hier best in ontvangen door bijvoorbeeld te zeggen dat je snapt dat je kind het veel vindt. Maar pas wel op dat je niet mee gaat in de negatieve spiraal en het versterkt.
  • Laat je kind na school even ontspannen voordat het aan het huiswerk moet. Toon belangstelling in je kind en geef je kind de ruimte om zijn verhaal te vertellen.
  • Zorg voor een opgeruimde en rustige plek in huis waar je kind zijn huiswerk kan maken.
  • Ga met je kind in gesprek wat een goed tijdstip is om huiswerk te maken. Op het moment dat je dit overlegt met je kind heeft je kind ook minder snel het gevoel dat er hem iets opgelegd wordt.
  • Maak samen met je kind een planning voor de aankomende week of weken. Zo is van tevoren al afgesproken wanneer welk huiswerk wordt gemaakt en hoef je niet elke dag deze discussie te voeren. Daarbij is het fijn voor je kind als het leert plannen.
  • Als je je kind moet overhoren dan is het goed dit ook mee te nemen in de planning. Maak ook afspraken over het overhoren: hoe vind je kind dit fijn en hoe denk jij dat dit het beste gaat? Zo voorkom je tijdens het overhoren strijd tussen jullie.
  • Geef aan bij je kind dat je je kind wilt helpen als dit nodig is. Als je je kind helpt is het wel belangrijk dat je niet het huiswerk overneemt en het zelf gaat maken maar help in stappen.
  • Laat je kind met iets makkelijks beginnen en wissel leerwerk en opdrachten met elkaar af. Plan pauzes in, vooral als er veel huiswerk op de planning staat. Zet een kop thee en laat je kind echt even ontspannen!
  • Tot slot is het belangrijk dat je je kind prijst voor het harde werken en de goede inzet. Geef aan dat je het ziet en dat je blij bent dat hij zo z’n best doet. Dit zorgt ervoor dat je puber merkt dat je vertrouwen in hem hebt!

Heb je nog meer vragen over de strijd in huis om huiswerk? Of heb je andere vragen omtrent de opvoeding? Stuur dan een mailtje naar opvoeding@lauteropmaat.nl of bel naar 0644211781.

Groetjes Charlotte

Charlotte Jansen

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat