Vorige week ben ik weer gestart met de begeleiding van een plusklas en dit jaar gaan we het allemaal net een beetje anders doen dan vorig schooljaar. Met Lauter bieden wij onderwijs op maat en dit wil ik in de plusklas ook graag bieden. Vorig jaar kregen alle kinderen dezelfde opdracht, maar niet alle kinderen leren op dezelfde manier…

Vandaar dat ik vanaf dit schooljaar werk vanuit de theorie van meervoudige intelligentie. Elk kind heeft andere talenten en als je weet wat die talenten zijn, kun je veel gerichter onderwijs geven.

In deze blog vertel ik je alles over de theorie van meervoudige intelligentie en hoe je dit in de klas kunt toepassen.

Wat is meervoudige intelligentie?

Howard Gardner is de grondlegger van de theorie van meervoudige intelligentie. Hij zei: ‘Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent’. Hij ontwikkelde deze theorie in 1983. Gardner onderscheidt 8 verschillende intelligenties, die soms net iets anders genoemd worden. Dit zodat het voor de kinderen makkelijker te herkennen is.  Ik zal in deze blog de 8 verschillende intelligenties kort bespreken en daarna zal ik een koppeling maken naar de praktijk.

Verbaal-linguïstisch: woordknap

Woordknap gaat over taal. Kinderen die woordknap zijn, houden van taal. Ze vinden het leuk om te lezen, te schrijven, te luisteren en te praten.  Kinderen die woordknap zijn hebben geluk. Het onderwijs van nu is namelijk vooral gericht op taal.

Logisch-mathematisch: rekenknap

Rekenknap gaat over rekenen. Kinderen die rekenknap zijn, houden van rekenen en wiskunde. Zij vinden het leuk om problemen en sommen op te lossen. Ook deze intelligentie komt in het huidige onderwijs veel voor. Kinderen die rekenknap zijn, zijn vaak goed in het vak rekenen.

Visueel-ruimtelijk: beeldknap

Beeldknap gaat over beelden. Kinderen die beeldknap zijn, hebben veel behoefte aan visuele ondersteuning. Bijvoorbeeld plaatjes bij een tekst die ze lezen. Kinderen die beeldknap zijn, zijn goed in ontwerpen en tekenen en hebben vaak een goed ruimtelijk inzicht.

Muziekaal-ritmisch: muziekknap

Muziekknap gaat over muziek. Kinderen die muziekknap zijn, houden van muziek en kunnen emoties aan muziek koppelen.  Kinderen die muziekknap zijn, kunnen liedjes ook goed onthouden.

Naturalistisch-ecologisch: natuurknap

Natuurknap gaat over natuur. Kinderen die natuurknap zijn hebben veel belangstelling voor de natuur. Zij houden van planten en dieren en vinden het leuk om op onderzoek uit te gaan in de natuur.

Lichamelijk – kinesthetisch: beweegknap

Beweegknap gaat over bewegen. Kinderen die beweegknap zijn houden van bewegen en niet van stil zitten. Ze sporten graag en leren het liefste door dingen te doen.

Intrapersoonlijk: zelfknap

Kinderen die zelfknap zijn, vinden het vaak fijn om alleen te zijn. Ze denken graag over dingen na en maken veel gebruik van zelfreflectie.

Interpersoonlijk: samenknap

Kinderen die samenknap zijn, vinden het fijn om samen te werken. Ze zijn erg gevoelig voor sfeer en kunnen zich goed inleven in anderen.

2957343_orig

Test en koppeling naar de praktijk

Je kunt een test afnemen bij kinderen om erachter te komen over welke talenten zij beschikken. Ik heb gebruik gemaakt van de test van Onderwijs Maak Je Samen.  Vaak komen er uit deze test meerdere talenten en dat is logisch.

Aan de hand van deze test kun je je onderwijs aanpassen. Je kunt de lessen zo inrichten dat er verschillende opdrachten zijn om de lesstof te verwerken. Dit kan in het begin nog best lastig zijn. Omdat ik geen expert ben op het gebied van meervoudige intelligentie deel ik graag een aantal links en boeken met jullie waarop goede tips te vinden zijn:

Voorbeelden aan de hand van een geschiedenisles 

Voorbeelden aan de hand van het thema ‘waddeneilanden’. 

Het complete MI-boek

4x wijzer werkvormen werkboek

Om jullie alvast een idee te geven, geef ik graag een aantal voorbeelden per intelligentie aan de hand van een lessenserie over de Tweede Wereldoorlog:

Woordknap: een verslag of werkstuk schrijven over de Tweede Wereldoorlog
Rekenknap: een overzicht maken van alle gebeurtenissen op chronologische volgorde of belangrijke gegevens (bijv aantal mensen die de oorlog niet hebben overleefd) verwerken in een grafiek
Beeldknap: poster maken over de Tweede Wereldoorlog,
Muziekknap: geluidsfragmenten zoeken op internet over de Tweede Wereldoorlog en deze koppelen, uitzoeken wat er in die tijd is gemaakt of een lied schrijven over de Tweede Wereldoorlog
Natuurknap: een overzicht maken van de natuur in de tijd van de oorlog. Zijn er dingen veranderd?
Beweegknap: een toneelstuk maken over de Tweede Wereldoorlog.
Samenknap: samen aan een van de opdrachten werken of uitzoeken hoe mensen samenleefden tijdens het onderduiken.
Zelfknap: een verslag schrijven of een presentatie voorbereiden over het dagboek van Anne Frank.

Hopelijk heeft deze blog je geïnspireerd om met de theorie van MI aan de slag te gaan! Mocht je nog opmerkingen of vragen hebben, kun je altijd mailen naar onderwijs@lauteropmaat.nl

Groetjes,

Laura

laura de ruiter

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat