Sinds eind april dit jaar is er veel te lezen in de kranten over het medicijn Ritalin. Ritalin is het meest bekend als het medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD. In de krant is onder andere te lezen dat het gebruik van Ritalin onder studenten is toegenomen. Studenten gebruiken Ritalin om de hun concentratievermogen te vergroten en om de vermoeidheid minder te voelen. Tegelijkertijd wordt er in de kranten geschreven over de (negatieve) gevolgen van het gebruik van Ritalin. Als je het mij vraagt dus de hoogste tijd voor een blog over dit medicijn!

Allereerst is het goed om te weten wat Ritalin nou eigenlijk precies is en wat het doet. Ritalin is de merknaam van een medicijn dat onder andere wordt voorgeschreven bij ADHD en narcolepsie (een slaap-waakstoornis). De werkzame stof in Ritalin is methylphenidaat. Dit is een stof die sterk verwant is aan amfetamine (de drug speed). De werking van Ritalin is vergelijkbaar met amfetamine maar is veel minder sterk. De effecten houden ook minder lang aan dan bij amfetamine. In de hersenen zorgt Ritalin voor de afgifte van dopamine (het gelukshormoon) en noradrenaline. Door een te veel aan noradrenaline kan je je euforisch, gespannen, angstig of opgewonden voelen. Mensen met ADHD krijgen ofwel Ritalin voorgeschreven ofwel Concerta. Ook Concerta bevat de stof methylfenidaat maar het verschil tussen Ritalin en Concerta is dat Concerta langer doorwerkt.

Ritalin en Concerta zijn het meest bekend als het medicijn dat gebruikt wordt door mensen met ADHD. ADHD is een gedragsstoornis die voor kan komen bij zowel kinderen als volwassenen. Kinderen met ADHD zijn vaak hyperactief, impulsief, opstandig en kunnen zich moeilijk concentreren. In Nederland hebben naar schatting 30.000 tot 100.000 kinderen ADHD, 40.000 van deze kinderen worden behandeld. ADHD bij volwassenen uit zich vaak in een onrustig gevoel en moeite met de concentratie. Ritalin en Concerta worden ook gebruikt bij narcolepsie. Narcolepsie is een stoornis in een slaap-waakstoornis. Mensen met narcolepsie hebben overdag slaapaanvallen zonder dat ze hier invloed op uitoefenen, ongeacht of ze de nacht ervoor gewoon goed hebben geslapen.

Ritalin werkt stimulerend op het centrale zenuwstelsel en verhoogt het concentratievermogen. Hierdoor worden kinderen met ADHD een stuk minder snel afgeleid door hun omgeving. Er wordt soms gedacht dat Ritalin dient als genezend middel, dit is niet het geval, Ritalin verlicht de symptomen maar kan niet genezen. Bij 70%-80% van de kinderen die Ritalin gebruikt verbeteren de klachten als chaotisch gedrag, hyperactiviteit en emotionele prikkelbaarheid. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met ADHD een verhoogde kans hebben om verslaafd te raken aan middelen dan kinderen zonder ADHD. Het is bewezen dat bij een behandeling met Ritalin de kans op een verslaving aan alcohol of drugs afneemt. Buiten de voordelen van het afnemen op de kans van een verslaving en het verbeteren van de klachten van ADHD, klinken er ook kritische klanken vanuit de media.

Naar aanleiding van de nieuwste MTA-studie, een van ’s werelds grootste en langstlopende onderzoeken naar de gevolgen van adhd-behandelingen, blijkt dat kortdurig gebruik van Ritalin effectief is. Het Ritalingebruik op de lange termijn trekt dit onderzoek echter sterk in twijfel. Dit is vooral van belang omdat Ritalin uit onderzoeken toch vaak niet zo onschadelijk blijkt te zijn als het lijkt. Vooral voor volwassenen is het gebruik van Ritalin niet zonder risico’s. Volwassenen kunnen hart- en vaataandoeningen krijgen, gevolgd door depressiviteit. Volwassenen kunnen rusteloos, slapeloos, nerveus of duizelig worden van het gebruik van Ritalin. Andere bijwerkingen zijn misselijkheid, buikpijn, minder eetlust en hoofdpijn. Maar ook voor kinderen blijkt het gebruik van Ritalin gevolgen te hebben. Uit onderzoek van het AMC Amsterdam is gebleken dat Ritalingebruik een langdurig effect heeft op het kinderbrein. Er is een hogere doorbloeding door de hersenen die zorgen voor meer activiteit in het dopaminesysteem, wat weer van invloed kan zijn op het gedrag van het kind later. Dit onderzoek wordt voortgezet om de effecten op het latere gedrag te kunnen meten. De onderzoekers pleiten voor extra voorzichtigheid met ADHD-medicatie.

Aan het gebruik van Ritalin zitten dus zowel voor- als nadelen en het is goed om hier bij stil te staan. Wees als ouder kritisch over wat je je kind aan medicatie geeft en bekijk wellicht alternatieve routes om de klachten, van bijvoorbeeld ADHD, af te nemen.

Wil je graag meer informatie over het gebruik van Ritalin of over eventuele alternatieve methodes om de klachten te verminderen? Mail dan naar opvoeding@lauteropmaat.nl of bel naar 0644211781.

Groetjes Charlotte

Charlotte Jansen

Bronnen:

www.nrc.nl
www.volkskrant.nl
www.nationalezorggids.nl
www.jellinek.nl

 

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat