Vorige week heb ik het gehad over de voorbereiding van de Wiscat rekentoets. Zoals beloofd zou ik ook nog een blog gaan wijden aan de Taaltoets voor studenten van de pabo. Vandaag vertel ik je daar alles over! Hoe kun je je het beste voorbereiden? Welke sites en boeken zijn handig? Wat moet  je allemaal kunnen en kennen? Je leest het  in deze blog.

Wat komt er aan bod in de Taaltoets-pabo?

De Taaltoets-pabo bestaat uit 150 opgaven verdeeld over 4 domeinen:

 1. Spelling toepassen van werkwoorden en niet-werkwoorden (50 opgaven)
 2. Formuleren (40 opgaven)
 3. Interpunctie (20 opgaven)
 4. Basisgrammatica (40 opgaven, waarvan 20 taalkundig ontleden en 20 redekundig ontleden)

De toets wordt afgenomen op de computer en geeft direct het resultaat.
Je moet minimaal 113 van de 150 opgaven goed hebben om te slagen voor deze toets. Dat is best pittig en het is daarom belangrijk om je goed voor te bereiden voor deze toets!

Wat moet je kennen voor de Taaltoets-pabo?

Hierboven heb je kunnen lezen welke onderdelen er aan bod komen in de toets. Het is fijn om te weten wat je per onderdeel precies moet kennen:

Spelling toepassen

In dit domein wordt getest of je weet hoe gewone woorden en werkwoorden moeten worden geschreven. Dit wordt getest aan de hand van zinnen waarbij jij moet vertellen of het woord goed of fout is geschreven.

Het is dus belangrijk dat je alle spellingsregels kent die je op de basisschool en middelbare school hebt geleerd. Hier vind je een handig overzicht van alle spellingscategorieën en hier vind je een overzicht met alle regels van werkwoordspelling.

Formuleren

Het domein formuleren bevat 4 onderdelen:

 • Foutieve woordkeuze (bijvoorbeeld ‘even groot dan’)
 • Contaminaties (bijvoorbeeld ‘De mensen stellen je op je gerust’)
 • Ontspoorde zinnen (bijvoorbeeld ‘ Zij beweerden dat het aantal moeilijke woorden was klein’)
 • Incongruenties (bijvoorbeeld ‘Het kind spelen buiten’)

Ook in dit onderdeel moet je per zin aangeven of de zin kloppend is of niet.

Interpunctie

In dit domein moet je alle leestekens en de regels daarbij kennen. De leestekens die aan bod komen zijn; punt, aanhalingstekens, dubbelepunt, komma, puntkomma, vraagteken, uitroepteken, gedachtestreepje en haakjes.

Basisgrammatica

In het domein basisgrammatica wordt een onderscheid gemaakt tussen taalkundig- en redekundig ontleden. Hierbij een overzicht welke woordsoorten en zinsdelen je allemaal moet kennen:

Taalkundig ontleden

 • zelfstandig naamwoord
 • bijvoeglijk naamwoord
 • bijwoord
 • lidwoord
 • voorzetsel
 • voegwoord
 • telwoord
 • voornaamwoord (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend en vragend)
 • zelfstandig werkwoord
 • hulpwerkwoord
 • koppelwerkwoord

Redekundig ontleden

 • onderwerp
 • persoonsvorm
 • werkwoordelijk gezegde
 • naamwoordelijk gezegde
 • lijdend voorwerp
 • meewerkend voorwerp
 • naamwoordelijk deel
 • voorzetselvoorwerp
 • bijvoegelijke bepaling
 • bijwoordelijke bepaling

Zo bereid je je voor op de Taaltoets-pabo

Theorie leren

Allereerst is het heel belangrijk dat je alle theorie van bovenstaande domeinen goed in je hoofd heb zitten. In principe heb je dit allemaal geleerd op de basisschool en middelbare school, maar het is heel goed mogelijk dat deze stof is weggezakt. In bovenstaande informatie heb ik al wat links gegeven naar sites waar je de theorie kunt vinden. Naast deze links staan CambiumNed  en onzetaal.nl ook vol met nuttige uitleg over alle taalonderdelen. Een aantal taalonderdelen leggen wij ook uit op ons YouTube kanaal. Hier komen de komende tijd nog meer video’s bij dus abonneer je om niks te missen!

Oefenen

Als je de theorie goed in je hoofd heb zitten kun je ermee gaan oefenen. Er zijn tal van mogelijkheden om te oefenen voor de Taaltoets-pabo. Ik geef je een aantal tips;

 • Schaf het boek ‘De Taaltoets-pabo haal je zo’ aan. Dit is een heel compleet boek om je voor te bereiden op de toets. Er staat een instaptoets in en daarna veel uitleg en oefeningen om te oefenen met de onderdelen waar je in de instaptoets op uit bent gevallen.
 • Oefen op de websites hbotaaltoets.nl of nederlandsetaaltest.nl met alle domeinen die je lastig vindt
 • Volg een cursus of bijles om al je vragen te kunnen stellen en om extra te oefenen met de domeinen waar je moeite mee hebt. Ook wij van Lauter bieden individuele hulp aan pabo-studenten. Neem contact op met mij via onderwijs@lauteropmaat.nl of neem een kijkje op onze website voor meer informatie.
 • De boeken van Ajodakt zijn aan te raden om te oefenen met werkwoordsspelling en ontleden.

Hopelijk kun je hier iets mee. Ik wens je heel veel succes met het voorbereiden en maken van de Taaltoets-pabo. Heb je nog vragen? Je kunt je vraag altijd mailen naar onderwijs@lauteropmaat.nl

Groetjes,

Laura

laura de ruiter

www.lauteropmaat.nl
www.facebook.com/lauteropmaat
www.instagram.com/lauteropmaat
Youtube

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/inhoud/taal-en-rekenen-op-lerarenopleidingen
De Taaltoets-pabo haal je zo, Hans de Weerdt, uitgeverij coutinho, 2009